Afbraak en heropbouw woningen: BTW 6%

BTW boekhouder

De regeling waar de afbraak en heropbouw van woningen kan gebeuren tegen het BTW percentage van 6%, bestond reeds in 32 steden. Deze regeling wordt gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid naar het heel het Belgische grondgebied. Dat is te lezen in de nieuwe Programmawet.

Welke regels zijn van belang voor het verlaagd BTW tarief?

De nieuwe regeling is aan een aantal voorwaarden onderworpen:

  • Het moet gaan om de enige en eigen woning, die de bouwheer onmiddellijk betrekt na de heropbouw. Deze voorwaarde geldt voor vijf jaar;
  • De bouwheer moet er zijn domicilie vestigen (uitzondering voor sociale verhuur);
  • De bouwheer moet een natuurlijk persoon zijn;
  • De bouwheer geeft aan een aannemer opdracht om het bestaande pand te slopen en op datzelfde kadastraal perceel een nieuwe woning te bouwen. Het is niet noodzakelijk dat de betreffende woning op identiek dezelfde plaats wordt gebouw. Ook de aard van het gebouw dat wordt gesloopt is van geen belang;
  • De nieuwe woning mag maximaal 200m² als bewoonbare oppervlakte hebben (uitzondering voor sociale verhuur);
  • De woning moet minimaal voor 50% voor privédoeleinden worden gebruikt. Wanneer de woning na de heropbouw voor meer dan 50% voor een economische activiteit wordt gebruikt, dan is het verlaagd tarief van 6% uitgesloten.

Indien de bouwheer nog een andere woning bezit, heeft hij tot 31 december van het jaar dat volgt op ingebruikname van de nieuwe woning de tijd om zijn vorige woning te verkopen.

Verder is het vereist dat de BTW opeisbaar is geworden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Projecten die reeds zijn gestart voor 2021 kunnen ook in aanmerking komen als de BTW opeisbaar wordt in de betreffende periode. Hier is het wel noodzakelijk om tegen 31 maart 2021 een verklaring in de dienen bij de BTW administratie.

Voor de projecten waarvan de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend vanaf 1 juli 2022 kan er slechts 25% van het totaalbedrag van de werken in aanmerking komen.

Zwembaden, allerlei soorten tuinaanleg,… zijn uitgesloten van het verlaagde BTW tarief en blijven onderworpen aan 21% BTW.

Contacteer uw IMPACCT boekhouder voor verdere details!

Wenst u meer informatie over onze diensten? We helpen u graag verder!