De factuur: waarop moet u letten? Welke vermeldingen?

Werkende boekhouder rond Leuven

Wat mag u zeker niet vergeten op uw factuur?

Hieronder vindt u een overzicht van de vermeldingen die verplicht op een factuur moeten staan. Naast de verplichte vermeldingen kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om bepaalde specifieke vermeldingen op de factuur te zetten.

Algemene factuur vermeldingen:

 • Uw naam/naam van uw vennootschap en adres
 • De naam en het adres van de ontvanger
 • Uw BTW nummer
 • Het BTW nummer van de ontvanger
 • Bankrekeningnummer
 • Factuurnummer: elke factuur heeft een nummer dat uniek is
 • Factuurdatum en vervaldatum
 • Betaalcondities/algemene voorwaarden zijn niet verplicht maar wel aan te raden
 • Het woord ‘factuur’
 • Een gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen of diensten
 • Prijs: opgesplitst in bedrag exclusief BTW, BTW bedrag en bedrag inclusief BTW
 • BTW tarief
 • Eventueel prijsberekening adhv aantal stuks x eenheidsprijs

 

Specifieke factuur vermeldingen

 

BTW verlegd
te vermelden wanneer de BTW verschuldigd is door de medecontractant (werk in onroerende staat of diensten verricht voor een BTW plichtige gevestigd in een ander EU land)

Vrijgesteld wegens intracommunautaire leveringen
te vermelden wanneer er goederen worden geleverd aan een BTW plichtige gevestigd in een ander EU land

Factuur uitgereikt door de afnemer
te vermelden in geval van self-billing

Vrijgesteld op grond van artikel…
gedetailleerde omschrijving op de factuur te plaatsen indien de handeling is vrijgesteld van BTW

Bijzondere vermeldingen (margeregeling, kunst, reisbureaus,..)

 

Waarom is dit belangrijk?

Het uitreiken van een onjuiste factuur, waar verplichte vermeldingen worden weggelaten, kan leiden tot administratieve boetes die wettelijk vastgelegd zijn door de overheid. De foutieve factuur zal moeten worden rechtgezet door een creditnota.