Onderaannemer met fiscale of sociale schulden? Check inhoudingsplicht!

Boekhouder fiscale

Wanneer een onderneming werken laat uitvoeren in onroerende staat door een onderaannemer, is het nuttig om te weten dat er een zogenaamde inhoudingsplicht bestaat. De inhoudingsplicht impliceert dat de opdrachtgever moet nagaan of de onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Waar kan u controleren of de onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft?

De overheid maakt het u heel eenvoudig. Er bestaat een website waar u de inhoudingsplicht voor zowel sociale als fiscale schulden kan checken.

Deze vindt u hier: https://www.checkinhoudingsplicht.be/

Wie en wanneer moet dat nakijken?

Deze regeling bestaat enkel voor bedrijven. Particulieren hoeven het dus niet te doen op voorwaarde dat de werken 100% betrekking hebben op het privatieve gedeelte.

Bedrijfsleiders die een deel van hun woning aan hun vennootschap verhuren, zijn soms ook verplicht om de inhoudingsplicht te controleren. Dit wanneer de werken betrekking hebben op het bureelgedeelte of wanneer het gaat om algemene werken waarvan een deel beroepsmatig wordt geacht.

Doe dit voor alle werken in onroerende staat ongeacht het factuur bedrag!

De controle voert u uit vlak voordat u de onderaannemer gaat betalen. Het attest van consultatie hecht u aan de betreffende factuur.

Hoeveel moet u inhouden?

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen fiscale en sociale schulden.

Fiscale schulden (FOD Financiën): 15% van het factuurbedrag indien het factuurbedrag kleiner is dan 7.143 euro. Voor bedragen boven de 7.143 euro moet er een attest worden opgevraagd.

Sociale schulden (RSZ): 35% van het factuurbedrag.

Wat als u dat niet doet?

Bij niet naleving van deze verplichting zal u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Voor de fiscale schuld ten belopen van 35% en voor de sociale schuld voor de volledige schuld! U heeft er dus belang bij deze controle uit te voeren.

 

Voor meer info kan u hier terecht:

http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Wenst u meer informatie over onze diensten? We helpen u graag verder!