Renoveren aan 6%: het BTW-attest verdwijnt!

BTW attest factuur

Geen 6% BTW- attest meer nodig voor renovatiewerken aan woningen

Voor het uitvoeren van werken aan een woning die ouder is dan 10 jaar, was het tot op heden verplicht om een BTW-attest te laten onderteken door de klant om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 6%.
Die verplichting zal verdwijnen vanaf 1 januari 2022, het BTW attest wordt afgeschaft.
In de plaats komt er een uitgebreide verklaring die moet worden opgenomen op de factuur zelf.
Deze verklaring zorgt voor een vrijstelling van aansprakelijkheid voor de eventuele foute toepassing van het verlaagde BTW tarief (net zoals het attest vroeger deed).

De verklaring luidt als volgt:

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”

Wenst u meer informatie over onze diensten? We helpen u graag verder!