Verhoogde investeringsaftrek wordt met 2 jaren verlengd!

5. verslag van boekhoudkantoor in Leuven

Eén van de steunmaatregelen van de overheid bestaat er in om de investeringsaftrek op te trekken naar 25%.

Wat is investeringsaftrek?

Afschrijfbare activa aangekocht tussen de periode 12 maart 2020 en 31 december kunnen in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek van 25%.

Volgens het regeerakkoord zal deze steunmaatregel met twee jaar worden verlengd!

Voorwaarden, de investeringen moeten:

  • Afschrijfbare materiële of immateriële veste activa zijn;
  • In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht;
  • In België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Personenwagens zijn uitgesloten van investeringsaftrek.

Vaste activa waarvan het gebruiksrecht wordt afgestaan aan een derde (bv. verhuurd) zijn in beginsel uitgesloten van investeringsaftrek.

Wie komt in aanmerking?

De investeringsaftrek kan enkel worden toepast door eenmanszaken of vennootschappen die als ‘klein’ worden beschouwd. Een vennootschap is klein wanneer ze niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet excl. BTW: 9.000.000,00 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000,00 euro

Te weinig winst in uw boekhouding? Niet getreurd, de investeringsaftrek is fiscaal onbeperkt overdraagbaar in de personenbelasting en één jaar overdraagbaar in de vennootschapsbelasting.

Voor vragen kan u terecht bij uw IMPACCT boekhouder!

Wenst u meer informatie over onze diensten? We helpen u graag verder!